Juridikbloggen

Välkommen till en sida skapad för dig som vill lära dig lite mer om juridik. Vårt samhälle är byggt av regler och av lagar som vi alla ska rätta oss efter. Vissa av dessa är uppenbara och självklara – andra är mer av den kalibern att de hamnar i en gråzon.

Hur ska man tolka vissa situationer – vem gör rätt och vem har fel? På den här sidan ska vi gå igenom det mesta inom juridik och därmed också ge dig som läsare en ökad kunskap. Välkommen.


Affärsjuridik

Att ta juridisk hjälp i samband med att man som företag står inför större affärer, transaktioner eller exempelvis uppköp är viktigt. Detta då en sakkunnig jurist inom affärsjuridik i Göteborg kan göra en enorm skillnad sett till både ekonomiska vinster och sett till riskminimering. Dessutom så upprättas kontrakt och avtal som följer de vedertagna lagar och regler som finns.

Affärsjuridik är ett brett område som bland annat inkludera exempelvis miljörätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt, fastighetsrätt, avtalsrätt och arbetsrätt.

Ärenden inom affärsjuridik kan inte leda till fängelse, undantaget exempelvis bedrägeri eller urkundsförfalskning som kan ligga inom förutsättningarna för brottsbalken.


Bedrägeri

Bedrägeri innebär att en person medvetet vilseleder en annan person till att utföra en handling vilket innebär en personlig vinning för den förre – och en skada för den senare. Straffpåföljden för ett bedrägeri ligger på maximalt två år i fängelse. För grovt bedrägeri så kan påföljden högst bli fängelse i sex år och som lägst sex månader.

Idag kan man se att antalet anmälningar om bedrägerier ökar i Sverige och detta som en följd av att vi idag använder oss av internet i en större omfattning. Man köper en vara från en annan privatperson och upptäcker sedan att varan i fråga är defekt, inte når upp till beskrivningen gällande kvalitet eller, helt enkelt, inte dyker upp.

Tyvärr är det ofta svårt att vinna sådana mål. Rådet är att man alltid tar det säkra före det osäkra: låter det för bra för att vara sant så är det troligt att det också är exakt det.


Advokatbyrå

På en advokatbyrå arbetar minst en advokat och man åtar sig uppdrag från både privatpersoner, företag och organisationer som söker juridisk hjälp.

En advokatbyrå kan – beroende på storlek – antingen välja att nischa sig mot specifika områden inom juridiken eller vara mer allmänna och hjälpa klienter oavsett om det handlar om exempelvis tvistemål, familjerätt eller brottmål. Man kan även åta sig uppdrag som rådgivare eller som konsulter.

För att få kalla sig advokat – som är en skyddad titel – så krävs det att man upptas som ledamot i Advokatsamfundet. Det är en skillnad mellan en advokatbyrå och en juristbyrå: advokatbyrån är en garanti för en högre professionalism och kunskap. Jurist är ingen skyddad titel.


Säkerhetskonsult

En säkerhetskonsult anlitas i syfte att företag och organisationer ska få en tryggare, mer säker verksamhet. Säkerhetskonsulten arbetar långsiktigt och genom att först, noggrant, se över verksamheten och identifiera svagheter för att sedan åtgärda dessa så bygger man upp en fläckfri organisation.

Det är en investering värd att ta, inte minst sett till att säkerhetskonsulten idag arbetar hård med att täppa till de luckor där de största riskerna idag finns: hur säkra är era IT-lösningar och datasystem? Brottsligheten har ändrat karaktär. Idag sker flest, och de allvarligaste, brotten genom Cyberintrång.


Narkotikabrott

Ett narkotikabrott innebär att man innehar, brukar, säljer, smugglar eller bearbetar ett narkotikaklassat preparat som strider mot den svenska narkotikalagen.

Man kan dömas för både ringa narkotikabrott och för ett grovt narkotikabrott och straffpåföljden är varierande beroende på brottets karaktär. För ett synnerligen grovt narkotikabrott så kan fängelse i minst sex, maximalt tio år tilldömas. Detta medan ett ringa narkotikabrott kan leda till böter eller fängelse i max sex månader.

Vid misstanke om ett narkotikabrott så bör man söka juridisk hjälp, i synnerhet om det handlar om något som räknas som högre än ett ringa sådant.


Dolda fel hus

Dolda fel i hus och konflikter mellan säljare och köpare har blivit vanligare. Gemensamt, oavsett vad tvisten handlar om, är att dessa ofta är svåra att lösa. Vad är då ett dolt fel?

Det ska vara ett fel som inte gått att upptäcka vid den besiktning som utförs av en besiktningsman i samband med att man som köpare fullföljer din undersökningsplikt. Felet ska ej heller ha kunnat vara förväntat sett till husets ålder.

Om man hamnar i en tvist gällande dolda fel i hus så tjänar man på att ta professionell hjälp och där en jurist får driva ärendet vidare. Detta oavsett om man är köpare eller säljare av huset i fråga.