Om oss

Vi är samtliga erfarna jurister och advokater och vår ambition med den här sidan är att ge en ökad kunskap till dig som läsare. En ökad kunskap om lagar, regler och tillämpning av juridik inom olika områden. Vi ska helt enkelt göra juridiken mer tillgänglig och lättare att förstå.

De allra flesta lever livet på rätt sida av lagen och där man sköter sig fläckfritt. Det kan emellertid finnas lägen då detta kan omkullkastas och där man plötsligt befinner sig i ett juridisk dilemma; något som ofta handlar om en tvist. En tvist som då kan handla om att man anser sig felbehandlad av exempelvis en hantverkare i samband med en renovering eller om att man exempelvis köpt ett hus som sedan visat sig ha brister som man inte blivit upplyst om.

Tvister inom familjerätt är också vanliga idag och där man exempelvis kan se att en skilsmässa kan leda till konflikter om vem som ska ha bostaden, bilen eller andra värden. Man kan även se att ett dödsfall kan innebära en tvist gällande arv och om vem som ska ha rätt till vad – och i vilken ordning man ska ärva som närstående och anhörig. En annan vanlig tvist inom familjerätt gäller vårdnad om gemensamma barnen. Vi ska försöka förklara alla dessa ärenden lite närmare.

Grövre brott kommer även de att hamna i rampljuset. Vad händer om man misstänks för ett narkotikabrott – hur får man hjälp och hur mycket kostar en advokat? Vi ska ge information om detta och försöka reda ut vad som gäller. Kort sagt: den här sidan ska handla om regler, lagar och om all juridik som tillämpas i vårt land. Välkommen.