En jurist vid din sida

Ibland ändrar sig livet snabbt. Det du aldrig planerat händer och du befinner dig plötsligt i en situation där du behöver hjälp och stöd. Hjälp av en jurist kan vara nödvändigt i en familjetvist.

I dagens samhälle har vi helt andra möjligheter än tidigare. Förhållanden och äktenskap som inte längre fungerar är fullt möjliga att avsluta. Frekvensen ser liknande ut oavsett var i landet man befinner sig, Skåne eller annorstädes. I bästa fall samlar de berörda parterna ihop sina liv och skapar sig en ny tillvaro. Frid och fröjd.

Många förhållanden har förstås också yngre personer inblandade. Barn bör alltid vara föräldrarnas främsta motivation att göra livet mindre stenigt och ojämnt. Med deras bästa för ögonen kan föräldrarna åstadkomma bra lösningar och upprätthålla en civil och vänlig relation även efter uppbrott. Eller inte.

Konflikter och hur man löser dem

Alla vuxna förmår inte att uppföra sig som sådana då en relation tagit slut, inte ens för att göra tillvaron bra för de egna barnen. Det kan handla om vårdnad eller om umgängesrätt.

Normalt beslutas om delad vårdnad vid en separation men naturligtvis finns alla varianter som möjlighet. När inte de inblandade själva kan samarbeta finns ibland bara juridisk tvist kvar som lösning.

När en sådan process startar vill du inte vara utan en kunnig jurist vid din sida. Helst vill du ha juristen på plats redan innan det handlar om familjerätt i Helsingborg. De har kunskapen och erfarenheten och är ständigt beredda på att stötta dig och leda processen i rätt riktning.

Ingen husaffär utan fastighetsjurist

Det är viktigt att ha sakkunnigt folk till sin hjälp när man ska göra stora affärer. För en privatperson är det en stor händelse att sälja eller köpa ett hus, och allt måste gå lagligt till.

Det är hopplöst att själv kunna reda ut alla regler som gäller vid en husaffär i Stockholm, och därför är det bäst att ta hjälp av en erfaren fastighetsjurist. Det kanske är andra personer inblandade också, som när ett dödsbo har flera delägare som ska komma överens om en försäljning. Det kan vara bäst och enklast att låta ett proffs sköta saken, någon som inte är känslosam eller personligt engagerad. En jurist berättar vad lagen säger utan att fälla omdömen.

Att gardera sig mot det oväntade

Det kan hända trista saker med gamla hus, och ibland blir det inte som man tänker sig. Någon som köpte ett hus och tänkte renovera fick reda på att det var ett kulturminne, så det var stora restriktioner om vad som fick göras. En annan person köpte ett hus och fick senare reda på att det planerades ett industriområde där.

Att kolla upp allt i förväg är omöjligt, och det kan kännas som att man behöver både hängslen och livrem i sådana fall, men det skadar inte att vara en smula försiktig. Man kan behöva skriva klausuler, det kan finnas servitut eller andra begränsningar i nyttjanderätten, och man bör veta det innan man skriver på. Skatteregler är en annan fråga som det kan löna sig att diskutera innan husaffären sker.

Fettavskiljare är ett lagkrav

En rad verksamheter behöver fettavskiljare. Utan en sådan kommer fett från verksamheten att fastna i avlopp och orsaka många problem. Gör det rätt och gör det enkelt så slipper ni trubbel.

Vad är egentligen en fettavskiljare frågar sig vän av ordning? En fettavskiljare är ett aggregat som separerar fett från vatten, och ska kopplas till avloppssystemet. Den mängd fett som ett privat hushåll spolar ner anses inte förorsaka problem men när vi ser på storkök, livsmedelsindustri och restauranger blir det en annan situation.

Eftersom fett är lättare än vatten flyter det upp till ytan i tanken och kan därefter separeras från övrigt avfall, som vatten och eventuella matrester. Därefter kan fettet samlas upp och renas och återvinnas. Vattnet går till reningsverket och matresterna kan komposteras. För att din fettavskiljare ska fungera optimalt är de försedda med nivålarm.

En nödvändighet för ett fungerande avloppssystem

Våra avlopp skulle snart sluta fungera om inte fettavskiljare fanns. Förmodligen har många hört om veritabla bomber av fett i avloppssystem i exempelvis London. Det är en bättre strategi att förebygga problem genom att låta installera en modern fettavskiljare. För att inte tala om att gammalt fett i rör kan börja lukta väldigt illa. Inte bra för en restaurang.

En modern och välfungerande fettavskiljare är alltså en nödvändighet och dessutom ett krav för ett antal verksamheter. Sysslar ni med livsmedel i större skara skall en sådan installeras. Fettavskiljare är anpassade till Europastandard och går att installera på olika typer av underlag. Kontrollera vad som passar er.