Blogg

Slipa dina kunskaper med en advokatutbildning

Med hjälp av en advokatutbildning kan både erfarna och nya studenter hämta kunskap. Utbildningen är för dig som är nybörjare eller uppdaterar dig som redan praktiserar inom rättsväsendet.

Ännu en utbildning, tänker du. Som praktiserande advokat vet du redan att det krävdes flera års utbildning för att bli klar, samt många års praktiskt arbete innan man får kalla sig advokat. Ska man då verkligen behöva gå ännu fler kurser och utbildningar när man redan vet vad som gäller? Advokatyrket är ett av de yrken som kräver kontinuerlig uppdatering, eftersom det hela tiden sker saker inom rättsväsendet som kräver att lagar och regler skrivs om. Därför är det klokt, för att inte säga nödvändigt, att vidareutbilda sig inom yrket. Särskilt inom vissa områden såsom ekonomi, skatte-och avtalsrätt sker det stora förändringar, vilket ställer höga krav på att man själv ser till att man är uppdaterad.

Håll dig á jour med en advokatutbildning

Med en advokatutbildning eller kurs uppdaterar du dina kunskaper och håller dig “på tårna” inom vad som gäller det område eller de områden där du praktiserar. Passa på att titta närmare på några av de utbildningar som finns tillgängliga både för nya och erfarna inom rättsväsendet. Slipa dina kunskaper för en begynnande eller fortsatt karriär som advokat eller jurist. Många gånger kan man välja att gå en viss kurs och vissa “paketutbildningar” som täcker flera av de områden där man upplever att man behöver uppdatera sig. Kunskapen i sig är heller aldrig tung att bära.

Få din sak hörd, kontakta en LVU-advokat

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga är grundad i goda intentioner. Men ibland kan det bli fel och då behöver du en kunnig LVU-advokat som kan ta tag i processen på ett bra sätt.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är grundad med de bästa intentionerna att skydda barnen från olämpliga vårdnadshavare och ibland även från barnen själva. Ett tvångsomhändertagande sker mot förälderns, barnets eller bådas vilja. Det rör sig oftast om situationer där barn inte vet vad som är bäst för dem och därför kan det bli en sådan här prekär situation. Det går till som så att socialnämnden tar hand om barnet omedelbart, ansöker sedan hos förvaltningsrätten om att omhändertagandet ska stå fast, därefter prövas det i domstol och om beslutet om LVU står fast så placeras barnet hos en fosterfamilj, sedan prövas ärendet var sjätte månad om vården skall kvarstå så.

LVU-advokat när det blivit fel

Det blir lätt fel i sådana här ärenden. Många undersökningar visar att vissa kommuner inte har ett enhetligt agerande från socialtjänsten och att barn kan placeras i fosterhem utan att man har utrett lämpligheten innan. Du som förälder har rätt att få din röst hörd och förmedlad av en LVU-advokat. Du får en inledande fri rådgivning, sedan utser ofta en domstol ett offentligt biträde vilket innebär att alla kostnader kommer att täckas av det allmänna. Har det blivit fel så ska du ta striden för vårdnaden om ditt barn.

Arbetstillstånd på 10 dagar

Det ska gå fort att få arbetstillstånd annars är det risk att jobberbjudandet försvinner. Om man anlitar en certifierad advokatbyrå får man hjälp. Det behöver inte ta lång tid att få besked.

Migrationsverket är den myndighet som utfärdar arbetstillstånd i Sverige. Eftersom det kommer in så många ansökningar så har man valt ut några advokatbyråer och gett dem certifikat så att de kan hjälpa till med arbetet.

På en medelstor certifierad advokatbyrå blir det lättare att få sin ansökan behandlad. Kunniga jurister som talar många språk engagerar sig i ärendet och gör att ansökan blir rätt från början. Man kan exempelvis få hjälp av personal som talar ryska, azerbajdzjanska, kurdiska, turkiska, assyriska, arabiska, persiska, dari, engelska, tyska och franska.

Allt blir mycket lättare när man kan få hjälp på sitt eget språk av någon som också förstår och är insatt i de förhållanden man kommer ifrån.

Certifierad advokatbyrå kan göra att besked om arbetstillstånd kommer inom 10 dagar

Det är många dokument som ska fyllas i och skickas in när man söker arbetstillstånd i Sverige. Om man inte fyller i allt korrekt så kan man bli tvungen att göra om eller komplettera sin ansökan. Processen för att få ansökan beviljad riskerar då att bli försenad eftersom man inte gör allt rätt från början.

Därför underlättar det att ha hjälp av någon med erfarenhet av migrationsrätt och vet hur man bäst ska göra för att ansökan ska beviljas. Man vet vad som krävs och man kan också avråda från att ansöka om förutsättningarna för arbetstillstånd inte finns.

Sorgligt när företaget går i konkurs

Det blir inte alltid som man har tänkt sig alla gånger. Något eget som man länge har byggt upp och som plötsligt raseras är en sorg, till exempel när man behöver sätta sitt företag i konkurs.

Ni startade ett företag tillsammans som tonåringar. Ni var precis på väg in i vuxenvärlden när ni kom på er briljanta idé om att starta företag ihop. Ni hade väl mest tänkt att ha det som en rolig grej, sådär vid sidan av liksom. Efter bara ett år hade ni dock en stor kundkrets och tjänade pengar som ni aldrig ens trodde var möjligt. Ni hade alltså jobb båda två innan ni ens hade gått ut gymnasiet. Egentligen hade ni båda två tänkt att plugga vidare efter gymnasietiden. Det blev inte så eftersom företaget blomstrade. Ni har älskat varje minut. Nu är den tiden dessvärre förbi och företaget har gått i konkurs.

Konkursen blev oundviklig

Ni hade väl aldrig trott att det skulle gå så långt så att ni blev tvungna att försätta företaget i konkurs. Tyvärr har ni de senaste åren behövt kämpa så hårt att det inte längre känns värt det. Ni ligger efter med mycket och får inte in så mycket jobb som ni egentligen behöver. Då har ni helt enkelt inget annat val än att begära konkurs. Ni får hjälp med att reda ut vad ni är skyldiga och vad ni kan sälja av. Ni kommer att ha en del skulder kvar även efter avslutad konkurs, men det är inga stora pengar. Läs mer om konkurs på den här hemsidan: https://www.konkursen.nu/

Bodelning – vad lagen egentligen säger

Hitta juridisk hjälp om ni står i begrepp att genomföra en bodelning. Många gånger kan det underlätta att veta vad lagen egentligen säger om vad som gäller vid en separation och bodelning.

Att separera är alltid en tung process för bägge parter. För äkta makar som levt ihop länge är det inte sällan både en känslomässig och en ekonomisk påfrestning. Har man inte skrivit under äktenskapsförord tidigare kan det råda en hel del frågetecken kring hur bohaget ska delas upp. Detta kan i sin tur leda till konflikter som kan vara svåra att reda ut på egen hand. Därför är det bra att ta kontakt med en juristfirma eller advokatbyrå för att få hjälp att genomföra bodelningen på rätt sätt. Här följer lite kort info om vad man kan tänka på om man befinner sig i en separation och en bodelning nu blivit aktuell.

Juridisk hjälp bringar klarhet inför bodelning

Även om en bodelning som lagstadgad process kan låta ganska enkel i teorin, kan ändå problem uppstå när den ska omsättas i praktiken. Eftersom det handlar mycket om båda parters känslor inför separationen, kan lätt friktion uppstå. I vissa fall kan man tidigare ha upprättat ett så kallat äktenskapsförord där man klart och tydligt i skriftlig form kommit överens om vem som ska äga vad vid en eventuell bodelning. Dock är det långt ifrån alla som skriver äktenskapsförord eftersom man inte vill verka misstrogen mot sin partner när man är nykär. I ett sådant läge är juridisk hjälp ett bra verktyg.

Viktigt att man tidigt söker hjälp i vårdnadstvister

Det kan hända att vårdnadshavare i samband med en separation har svårt att komma överens om viktiga saker rörande det gemensamma barnet. Man har helt enkelt hamnat i en vårdnadstvist.

Men en vårdnadstvist är aldrig enkel, särskilt inte för barnet. Därför väger alltid barnets olika behov och perspektiv tyngst i en vårdnadstvist och man tar inte hänsyn till vad föräldrarna tycker.

Ofta handlar tvisten om praktiska saker som vilken skola barnet ska gå i, var det ska bo och hur man ska fördela umgänget mellan föräldrarna. Vanligtvis är det lättare att lösa tvisten om man tidigt i konflikten söker hjälp. Kommunens socialtjänst eller en familjerättsadvokat kan medla i konflikten och många gånger slipper man då att mötas i rätten.

Gemensam vårdnad anses generellt vara det bästa

Det händer att vårdnadstvister måste lösas i rätten eftersom vårdnadshavare inte kommer överens. Det kan även vara så att den ena föräldern kan vara mindre lämpad som vårdnadshavare exempelvis pga missbruk. I sådana fall kan det vara bättre om en av föräldrarna har ensam vårdnad.

Men generellt utgår domstolen från att föräldrarna ska ha delad vårdnad och tillsammans fatta viktiga beslut rörande barnet. Detta eftersom det anses vara bäst för barnet.

Men gemensam vårdnad behöver ändå inte betyda att domstolen beslutar om att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna och att umgänget ska delas lika. De kan tycka att det är bättre för barnet att bo hos den ena föräldern och i stället träffa den andra vårdnadshavaren under lov och helger. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: vårdnadstvisthelsingborg.se

Skaffa dig rätt kunskap

För att bygga något överhuvudtaget så är du tvungen att söka bygglov och även gå igenom en hel del punkter. Det kan vara som en gigantisk djungel om du inte är insatt inom områdets juridik.

En gång i tiden så tog du bara dig en bit land och byggde ett hus, men numera är varenda del av landet uppdelat så att du måste söka bygglov, eller meddela kommunen som exempelvis Göteborg, om du vill bygga något. Och det gäller inte enbart ifall du vill bygga ett hus eller annan byggnad, utan även om du vill anlägga en väg eller liknande. Allt ska meddelas och vara planlagt in i minsta detalj. Ett arbete som kan ta mycket lång tid innan allt är på plats och det är dags att starta byggnationen.

Ett juridiskt område

Men det är inte så att allt är klart när bygglovet är färdigt. I stort sett är det tvärtom, när det gäller större byggnationer. För det är nu som snårskogen börjar på riktigt. Förutom att allt inom byggnationen ska följa riktlinjer, lag och förordning, så ska alla delar redas ut gällande gränsdragning och ansvar. Det är sällan som en större byggnation ägs av samma bolag som bygger den. Och att allt arbete utförs av enbart bolagets personal.

Det behövs därför specialister på entreprenadjuridik i Göteborg som tar hand om allt vad gäller dessa gränsdragningar, riktlinjer, ansvarsområden, viten, tidsplaner, med mera som behöver dokumenteras. Det kommer underlätta avsevärt när byggnationen väl drar igång ordentligt.

En jurist vid din sida

Ibland ändrar sig livet snabbt. Det du aldrig planerat händer och du befinner dig plötsligt i en situation där du behöver hjälp och stöd. Hjälp av en jurist kan vara nödvändigt i en familjetvist.

I dagens samhälle har vi helt andra möjligheter än tidigare. Förhållanden och äktenskap som inte längre fungerar är fullt möjliga att avsluta. Frekvensen ser liknande ut oavsett var i landet man befinner sig, Skåne eller annorstädes. I bästa fall samlar de berörda parterna ihop sina liv och skapar sig en ny tillvaro. Frid och fröjd.

Många förhållanden har förstås också yngre personer inblandade. Barn bör alltid vara föräldrarnas främsta motivation att göra livet mindre stenigt och ojämnt. Med deras bästa för ögonen kan föräldrarna åstadkomma bra lösningar och upprätthålla en civil och vänlig relation även efter uppbrott. Eller inte.

Konflikter och hur man löser dem

Alla vuxna förmår inte att uppföra sig som sådana då en relation tagit slut, inte ens för att göra tillvaron bra för de egna barnen. Det kan handla om vårdnad eller om umgängesrätt.

Normalt beslutas om delad vårdnad vid en separation men naturligtvis finns alla varianter som möjlighet. När inte de inblandade själva kan samarbeta finns ibland bara juridisk tvist kvar som lösning.

När en sådan process startar vill du inte vara utan en kunnig jurist vid din sida. Helst vill du ha juristen på plats redan innan det handlar om familjerätt i Helsingborg. De har kunskapen och erfarenheten och är ständigt beredda på att stötta dig och leda processen i rätt riktning.

Hur arvsrätten fungerar

När en bortgång sker är det reglerat enligt lag hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det går att testamentera en del, men resten ska gå till familjen enligt regler som inte går att välja bort.

Arvsrätt är en säkerhet för alla arvingar när det gäller en fördelning av kvarlåtenskapen. Men det finns en hel del olikheter som ändå kan uppstå när ett arv ska fördelas. Och idag kan det finnas en mängd olika fördelningar där barn kan vara halvsyskon, adopterade, eller kanske inte ens är kända av familjen. Det finns även något som heter en önskan om att partnern ska få sitta kvar i orört bo, vilket innebär att egendom inte ska avyttras för att delas ut till bröstarvingar förrän partnern går bort.

När inga bröstarvingar finns

Arvsrätten kan vara en mycket snårig skog. Speciellt när det kan finnas en bortgången som inte är gift med sin partner och som inte heller har några barn. Det kan även vara en hel del avtal och kontrakt som gäller för företag, egendom med mera. Den enkla fördelningen av kvarlåtenskapen kan därför bli ett nystan att reda ut. Och i vissa fall kan den vara så pass invecklad att det måste till en rättegång för att klarlägga hur delningen ska ske. Det kan också vara så att den bortgångna haft viljan att dela sin kvarlåtenskap på ett sätt, men det finns inte något testamente skrivet för att säkerställa det. Därför är det klokt att alltid skriva ett ordentligt testamente när det kan uppstå tveksamheter. Läs mer om arvsrätt på denna hemsida: arvsrätt.nu

Vem ska ha rätten att vårda sitt barn?

Vem beslutar om vårdnad? Hur kan man kämpa för att få behålla sitt barn och vårdnaden om hen? Finns det ingen annan väg ut ur tvisterna som gör att ett barn far mindre illa? Vem skadas mest?

Det finns inte många tvister som kan orsaka så mycket gräl som en vårdnadstvist. Båda föräldrarna yrkar på att få vårdnaden och i vissa fall kan det vara mor- och farföräldrar som strider om barnet. Varför är det då så här? Är man ogift och den ene föräldern avlider kan far- eller morföräldrar yrka på att få vårdnaden. De är ju närmast släkt med den avlidne. Men det kan även vara så att man misskött sig som förälder och blir fråntagen vårdnaden för att barnet farit illa. Det är alltid barnets bästa man ska se till i en tvist. Men frågan är kanske vad som verkligen är bäst för barnet. Kan vi veta det?

Vanliga siffror i statistiken

Det är i domstolen som det fattas beslut i en vårdnadstvist. Idag har en fjärdedel av alla barn under 18 år föräldrar som separerat eller av annan anledning inte längre bor ihop. Över 50 000 barn berörs årligen av separationer i vårt land men det är tack och lov inte mer än 7000 som leder till tvister. Det kan ändå tyckas som att många barn far illa när det uppstår trätor av detta slag och frågan är om det går att lösa på annat sätt. Ett barn som slits mellan stridande föräldrar kommer alltid att fara illa. Läs mer på denna hemsida: vårdnadstvist.nu