Blogg

Det mest gynnsamma utfallet i rättegången

Även mindre förseelser som det som förr kallades snatteri polisanmäls. Vid en rättegång bör du ha en brottmålsadvokat bredvid dig och som kan föra din talan åt dig i huvudförhandlingen.

När du står anklagad för ett brott är det flera saker som avgör en eventuell påföljd vid händelse av att du blir dömd. Hur grovt brottet är, naturligtvis. Men också faktorer som hur gammal du är eller om du har blivit straffad tidigare spelar in när det kommer till att avgöra straffets längd eller dignitet. Vad som dock också har betydelse för ditt rättsliga öde är vem du har vid din sida i huvudförhandlingen. Väljer du att försvara dig själv kan förhandlingen bli mycket tuff, men har du en skicklig brottmålsadvokat vid din sida förbättrar du dina odds avsevärt. Föreställ dig till exempel att du inte kunde motstå frestelsen från att sno en polkagris från ett marknadsstånd på Malmöfestivalen. Korkat naturligtvis, speciellt eftersom du i det här fallet blir påkommen och polisanmäld.

Allt kan hända i huvudförhandlingen

En polisanmälan kan leda till förundersökning och förundersökning kan leda till åtal. Då blir det huvudförhandling inför åklagare, domare och nämndemän. Då är det bara att hoppas att du slagit i telefonkatalogen efter brottmålsadvokater i Malmö och hittat en pålitlig jurist att representera dig. Annars kan det bli mycket tufft. Advokatens syfte är att kunna tala för dig och argumentera för det som ni anser vara det mest gynnsamma utfallet av rättegången. Ur ditt perspektiv, alltså. Ingen annans.

Hjälp med svåra beslut

Att avsluta ett förhållande kan vara det svåraste och det bästa för någon. Att hantera en svår situation kan kräva drastiska åtgärder även det. Vårdnad måste fungera för barnens skull.

Alltför många har upptäckt att vårdnad kan innebära enorma problem efter ett uppbrott eller en skilsmässa. Den partner du en gång levde tillsammans med finns inte längre kvar i samma skepnad. Samarbetet kring de gemensamma barnen har brutit ihop och vad du än försöker med är det bara krångel.

Besvär och krångel för vuxna är tröttsamt och tråkigt men när barnen påverkas negativt vill de flesta ta tag i situationen. Att ansöka om ensam vårdnad är nästa steg att gå.Ensam vårdnad påverkar inte barnens rätt till umgänge med båda föräldrarna men gör att en förälder kan ta viktiga beslut utan att rådfråga en trilskande medförälder.

En rättsprocess kräver en jurist

De allra flesta önskar anlita ett juridiskt ombud vid vårdnadstvist. Det är också att rekommendera eftersom vana och kunskaper är A och O för att hantera processen. Det är inte ovanligt att processen drar ut på tiden, och den innebär förhandlingar i rätten vid ett par tillfällen.

Den bästa vägen går du genom att först boka en konsultation med en kompetent jurist. Tillsammans går ni igenom vad som hänt och vad som händer och hur du bäst ska planera för framtiden. Juristen berättar om hur det formella fungerar och hjälper till med formuleringar och rätt dokumentation. I slutänden beslutar tingsrätten om vårdnad då hänsyn tagits till omständigheterna.