Blogg

En jurist vid din sida

Ibland ändrar sig livet snabbt. Det du aldrig planerat händer och du befinner dig plötsligt i en situation där du behöver hjälp och stöd. Hjälp av en jurist kan vara nödvändigt i en familjetvist.

I dagens samhälle har vi helt andra möjligheter än tidigare. Förhållanden och äktenskap som inte längre fungerar är fullt möjliga att avsluta. Frekvensen ser liknande ut oavsett var i landet man befinner sig, Skåne eller annorstädes. I bästa fall samlar de berörda parterna ihop sina liv och skapar sig en ny tillvaro. Frid och fröjd.

Många förhållanden har förstås också yngre personer inblandade. Barn bör alltid vara föräldrarnas främsta motivation att göra livet mindre stenigt och ojämnt. Med deras bästa för ögonen kan föräldrarna åstadkomma bra lösningar och upprätthålla en civil och vänlig relation även efter uppbrott. Eller inte.

Konflikter och hur man löser dem

Alla vuxna förmår inte att uppföra sig som sådana då en relation tagit slut, inte ens för att göra tillvaron bra för de egna barnen. Det kan handla om vårdnad eller om umgängesrätt.

Normalt beslutas om delad vårdnad vid en separation men naturligtvis finns alla varianter som möjlighet. När inte de inblandade själva kan samarbeta finns ibland bara juridisk tvist kvar som lösning.

När en sådan process startar vill du inte vara utan en kunnig jurist vid din sida. Helst vill du ha juristen på plats redan innan det handlar om familjerätt i Helsingborg. De har kunskapen och erfarenheten och är ständigt beredda på att stötta dig och leda processen i rätt riktning.

Hur arvsrätten fungerar

När en bortgång sker är det reglerat enligt lag hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det går att testamentera en del, men resten ska gå till familjen enligt regler som inte går att välja bort.

Arvsrätt är en säkerhet för alla arvingar när det gäller en fördelning av kvarlåtenskapen. Men det finns en hel del olikheter som ändå kan uppstå när ett arv ska fördelas. Och idag kan det finnas en mängd olika fördelningar där barn kan vara halvsyskon, adopterade, eller kanske inte ens är kända av familjen. Det finns även något som heter en önskan om att partnern ska få sitta kvar i orört bo, vilket innebär att egendom inte ska avyttras för att delas ut till bröstarvingar förrän partnern går bort.

När inga bröstarvingar finns

Arvsrätten kan vara en mycket snårig skog. Speciellt när det kan finnas en bortgången som inte är gift med sin partner och som inte heller har några barn. Det kan även vara en hel del avtal och kontrakt som gäller för företag, egendom med mera. Den enkla fördelningen av kvarlåtenskapen kan därför bli ett nystan att reda ut. Och i vissa fall kan den vara så pass invecklad att det måste till en rättegång för att klarlägga hur delningen ska ske. Det kan också vara så att den bortgångna haft viljan att dela sin kvarlåtenskap på ett sätt, men det finns inte något testamente skrivet för att säkerställa det. Därför är det klokt att alltid skriva ett ordentligt testamente när det kan uppstå tveksamheter. Läs mer om arvsrätt på denna hemsida: arvsrätt.nu

Vem ska ha rätten att vårda sitt barn?

Vem beslutar om vårdnad? Hur kan man kämpa för att få behålla sitt barn och vårdnaden om hen? Finns det ingen annan väg ut ur tvisterna som gör att ett barn far mindre illa? Vem skadas mest?

Det finns inte många tvister som kan orsaka så mycket gräl som en vårdnadstvist. Båda föräldrarna yrkar på att få vårdnaden och i vissa fall kan det vara mor- och farföräldrar som strider om barnet. Varför är det då så här? Är man ogift och den ene föräldern avlider kan far- eller morföräldrar yrka på att få vårdnaden. De är ju närmast släkt med den avlidne. Men det kan även vara så att man misskött sig som förälder och blir fråntagen vårdnaden för att barnet farit illa. Det är alltid barnets bästa man ska se till i en tvist. Men frågan är kanske vad som verkligen är bäst för barnet. Kan vi veta det?

Vanliga siffror i statistiken

Det är i domstolen som det fattas beslut i en vårdnadstvist. Idag har en fjärdedel av alla barn under 18 år föräldrar som separerat eller av annan anledning inte längre bor ihop. Över 50 000 barn berörs årligen av separationer i vårt land men det är tack och lov inte mer än 7000 som leder till tvister. Det kan ändå tyckas som att många barn far illa när det uppstår trätor av detta slag och frågan är om det går att lösa på annat sätt. Ett barn som slits mellan stridande föräldrar kommer alltid att fara illa. Läs mer på denna hemsida: vårdnadstvist.nu

Dela boet utan separation

När en fullkomlig bodelning ska genomföras kan den vara odramatisk och enkel eller raka motsatsen. I vissa fall går det också att göra en bodelning utan att en separation är på väg att ske.

Att genomföra en bodelning utan att separera kan låta lite märkligt. Men det kan fylla en mycket viktig funktion. För ifall det är två parter som lever tillsammans och som har barn som inte är gemensamma, kan det vara en åtgärd som besparar mycket bekymmer vid den enas bortgång. Genom bodelningen listas all egendom för varje part så att det vid en bortgång är enklare att veta vilket barn som ska få vad ur kvarlåtenskapen. Skulle båda parterna gå bort kan det vara ett getingbo som är mycket svårt att reda ut för de kvarlevande.

Mitt, ditt och vårt

En bodelning kan även genomföras för att det ska finnas uppgifter på vem som äger vad, även om det rör sig om här och nu och inte för ett arvs skull. Det kan vara en trygghet ifall det finns arv av aktier eller fastighet, företagsägande eller värdesaker i boet. Även om det inte är någon separation i faggorna kan det ändå vara en trygghet som också kan påverka övriga parter. Kanske är det ett hus som ärvts av två syskon där båda gör en bodelning och sedan skriver i sitt testamente att det andra syskonet ärver deras del vid en bortgång. På det viset kan arvingen göra vad den vill med sitt arv.

Hur ska en bra brottmålsadvokat vara?

Att vara misstänkt eller åtalad för ett brott är ofta väldigt stressande. Men med rätt advokat vid sin sida brukar det oftast kännas lite lättare. Men hur ska en bra advokat egentligen vara?

De flesta advokater är specialiserade inom ett eller möjligtvis två rättsområden. Är man misstänkt eller åtalad för ett brott ska man därför anlita en brottmålsadvokat. Men en advokat kan även vara specialiserad inom sitt rättsområdet och bara jobba med vissa typer av brott som exempelvis narkotikabrott, våldsbrott, ekobrott etc. Det tar tid att bli en skicklig brottmålsadvokat och det räcker inte med att bara kunna lagen, utan man måste även ha flera års regelbunden erfarenhet av att försvara klienter i rätten. Fast det finns även andra saker som är viktiga, som engagemang och social förmåga. Detta eftersom det många gånger gör det enklare att hitta eventuella vittnen och kommunicera med alla parter, vilket i sin tur gör att det går lättare att bygga upp ett bra försvar.

Byt ut advokaten om förtroendet är förbrukat

En brottmålsadvokat ska inte ha för många klienter på en gång eftersom brottmål ofta är väldigt tidskrävande och komplicerade. Detta eftersom advokaten måste kunna lägga ner den tid som krävs för att kunna sätta upp ett så bra försvar som möjligt. Tyvärr finns det mindre bra advokater som bara köper polisens utredning rätt av och inte försöker hitta svagheterna i målet. Känner man att den advokat man har anlitat saknar engagemang eller om man har tappat förtroendet för advokaten ska man genast byta. Läs mer om brottmålsadvokat här: brottmålsadvokathelsingborg.se

Ingen husaffär utan fastighetsjurist

Det är viktigt att ha sakkunnigt folk till sin hjälp när man ska göra stora affärer. För en privatperson är det en stor händelse att sälja eller köpa ett hus, och allt måste gå lagligt till.

Det är hopplöst att själv kunna reda ut alla regler som gäller vid en husaffär i Stockholm, och därför är det bäst att ta hjälp av en erfaren fastighetsjurist. Det kanske är andra personer inblandade också, som när ett dödsbo har flera delägare som ska komma överens om en försäljning. Det kan vara bäst och enklast att låta ett proffs sköta saken, någon som inte är känslosam eller personligt engagerad. En jurist berättar vad lagen säger utan att fälla omdömen.

Att gardera sig mot det oväntade

Det kan hända trista saker med gamla hus, och ibland blir det inte som man tänker sig. Någon som köpte ett hus och tänkte renovera fick reda på att det var ett kulturminne, så det var stora restriktioner om vad som fick göras. En annan person köpte ett hus och fick senare reda på att det planerades ett industriområde där.

Att kolla upp allt i förväg är omöjligt, och det kan kännas som att man behöver både hängslen och livrem i sådana fall, men det skadar inte att vara en smula försiktig. Man kan behöva skriva klausuler, det kan finnas servitut eller andra begränsningar i nyttjanderätten, och man bör veta det innan man skriver på. Skatteregler är en annan fråga som det kan löna sig att diskutera innan husaffären sker.

Fettavskiljare är ett lagkrav

En rad verksamheter behöver fettavskiljare. Utan en sådan kommer fett från verksamheten att fastna i avlopp och orsaka många problem. Gör det rätt och gör det enkelt så slipper ni trubbel.

Vad är egentligen en fettavskiljare frågar sig vän av ordning? En fettavskiljare är ett aggregat som separerar fett från vatten, och ska kopplas till avloppssystemet. Den mängd fett som ett privat hushåll spolar ner anses inte förorsaka problem men när vi ser på storkök, livsmedelsindustri och restauranger blir det en annan situation.

Eftersom fett är lättare än vatten flyter det upp till ytan i tanken och kan därefter separeras från övrigt avfall, som vatten och eventuella matrester. Därefter kan fettet samlas upp och renas och återvinnas. Vattnet går till reningsverket och matresterna kan komposteras. För att din fettavskiljare ska fungera optimalt är de försedda med nivålarm.

En nödvändighet för ett fungerande avloppssystem

Våra avlopp skulle snart sluta fungera om inte fettavskiljare fanns. Förmodligen har många hört om veritabla bomber av fett i avloppssystem i exempelvis London. Det är en bättre strategi att förebygga problem genom att låta installera en modern fettavskiljare. För att inte tala om att gammalt fett i rör kan börja lukta väldigt illa. Inte bra för en restaurang.

En modern och välfungerande fettavskiljare är alltså en nödvändighet och dessutom ett krav för ett antal verksamheter. Sysslar ni med livsmedel i större skara skall en sådan installeras. Fettavskiljare är anpassade till Europastandard och går att installera på olika typer av underlag. Kontrollera vad som passar er.

Det mest gynnsamma utfallet i rättegången

Även mindre förseelser som det som förr kallades snatteri polisanmäls. Vid en rättegång bör du ha en brottmålsadvokat bredvid dig och som kan föra din talan åt dig i huvudförhandlingen.

När du står anklagad för ett brott är det flera saker som avgör en eventuell påföljd vid händelse av att du blir dömd. Hur grovt brottet är, naturligtvis. Men också faktorer som hur gammal du är eller om du har blivit straffad tidigare spelar in när det kommer till att avgöra straffets längd eller dignitet. Vad som dock också har betydelse för ditt rättsliga öde är vem du har vid din sida i huvudförhandlingen. Väljer du att försvara dig själv kan förhandlingen bli mycket tuff, men har du en skicklig brottmålsadvokat vid din sida förbättrar du dina odds avsevärt. Föreställ dig till exempel att du inte kunde motstå frestelsen från att sno en polkagris från ett marknadsstånd på Malmöfestivalen. Korkat naturligtvis, speciellt eftersom du i det här fallet blir påkommen och polisanmäld.

Allt kan hända i huvudförhandlingen

En polisanmälan kan leda till förundersökning och förundersökning kan leda till åtal. Då blir det huvudförhandling inför åklagare, domare och nämndemän. Då är det bara att hoppas att du slagit i telefonkatalogen efter brottmålsadvokater i Malmö och hittat en pålitlig jurist att representera dig. Annars kan det bli mycket tufft. Advokatens syfte är att kunna tala för dig och argumentera för det som ni anser vara det mest gynnsamma utfallet av rättegången. Ur ditt perspektiv, alltså. Ingen annans.

Hjälp med svåra beslut

Att avsluta ett förhållande kan vara det svåraste och det bästa för någon. Att hantera en svår situation kan kräva drastiska åtgärder även det. Vårdnad måste fungera för barnens skull.

Alltför många har upptäckt att vårdnad kan innebära enorma problem efter ett uppbrott eller en skilsmässa. Den partner du en gång levde tillsammans med finns inte längre kvar i samma skepnad. Samarbetet kring de gemensamma barnen har brutit ihop och vad du än försöker med är det bara krångel.

Besvär och krångel för vuxna är tröttsamt och tråkigt men när barnen påverkas negativt vill de flesta ta tag i situationen. Att ansöka om ensam vårdnad är nästa steg att gå.Ensam vårdnad påverkar inte barnens rätt till umgänge med båda föräldrarna men gör att en förälder kan ta viktiga beslut utan att rådfråga en trilskande medförälder.

En rättsprocess kräver en jurist

De allra flesta önskar anlita ett juridiskt ombud vid vårdnadstvist. Det är också att rekommendera eftersom vana och kunskaper är A och O för att hantera processen. Det är inte ovanligt att processen drar ut på tiden, och den innebär förhandlingar i rätten vid ett par tillfällen.

Den bästa vägen går du genom att först boka en konsultation med en kompetent jurist. Tillsammans går ni igenom vad som hänt och vad som händer och hur du bäst ska planera för framtiden. Juristen berättar om hur det formella fungerar och hjälper till med formuleringar och rätt dokumentation. I slutänden beslutar tingsrätten om vårdnad då hänsyn tagits till omständigheterna.