Hjälp med svåra beslut

Att avsluta ett förhållande kan vara det svåraste och det bästa för någon. Att hantera en svår situation kan kräva drastiska åtgärder även det. Vårdnad måste fungera för barnens skull.

Alltför många har upptäckt att vårdnad kan innebära enorma problem efter ett uppbrott eller en skilsmässa. Den partner du en gång levde tillsammans med finns inte längre kvar i samma skepnad. Samarbetet kring de gemensamma barnen har brutit ihop och vad du än försöker med är det bara krångel.

Besvär och krångel för vuxna är tröttsamt och tråkigt men när barnen påverkas negativt vill de flesta ta tag i situationen. Att ansöka om ensam vårdnad är nästa steg att gå.Ensam vårdnad påverkar inte barnens rätt till umgänge med båda föräldrarna men gör att en förälder kan ta viktiga beslut utan att rådfråga en trilskande medförälder.

En rättsprocess kräver en jurist

De allra flesta önskar anlita ett juridiskt ombud vid vårdnadstvist. Det är också att rekommendera eftersom vana och kunskaper är A och O för att hantera processen. Det är inte ovanligt att processen drar ut på tiden, och den innebär förhandlingar i rätten vid ett par tillfällen.

Den bästa vägen går du genom att först boka en konsultation med en kompetent jurist. Tillsammans går ni igenom vad som hänt och vad som händer och hur du bäst ska planera för framtiden. Juristen berättar om hur det formella fungerar och hjälper till med formuleringar och rätt dokumentation. I slutänden beslutar tingsrätten om vårdnad då hänsyn tagits till omständigheterna.