Det mest gynnsamma utfallet i rättegången

Även mindre förseelser som det som förr kallades snatteri polisanmäls. Vid en rättegång bör du ha en brottmålsadvokat bredvid dig och som kan föra din talan åt dig i huvudförhandlingen.

När du står anklagad för ett brott är det flera saker som avgör en eventuell påföljd vid händelse av att du blir dömd. Hur grovt brottet är, naturligtvis. Men också faktorer som hur gammal du är eller om du har blivit straffad tidigare spelar in när det kommer till att avgöra straffets längd eller dignitet. Vad som dock också har betydelse för ditt rättsliga öde är vem du har vid din sida i huvudförhandlingen. Väljer du att försvara dig själv kan förhandlingen bli mycket tuff, men har du en skicklig brottmålsadvokat vid din sida förbättrar du dina odds avsevärt. Föreställ dig till exempel att du inte kunde motstå frestelsen från att sno en polkagris från ett marknadsstånd på Malmöfestivalen. Korkat naturligtvis, speciellt eftersom du i det här fallet blir påkommen och polisanmäld.

Allt kan hända i huvudförhandlingen

En polisanmälan kan leda till förundersökning och förundersökning kan leda till åtal. Då blir det huvudförhandling inför åklagare, domare och nämndemän. Då är det bara att hoppas att du slagit i telefonkatalogen efter brottmålsadvokater i Malmö och hittat en pålitlig jurist att representera dig. Annars kan det bli mycket tufft. Advokatens syfte är att kunna tala för dig och argumentera för det som ni anser vara det mest gynnsamma utfallet av rättegången. Ur ditt perspektiv, alltså. Ingen annans.