Hur arvsrätten fungerar

När en bortgång sker är det reglerat enligt lag hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det går att testamentera en del, men resten ska gå till familjen enligt regler som inte går att välja bort.

Arvsrätt är en säkerhet för alla arvingar när det gäller en fördelning av kvarlåtenskapen. Men det finns en hel del olikheter som ändå kan uppstå när ett arv ska fördelas. Och idag kan det finnas en mängd olika fördelningar där barn kan vara halvsyskon, adopterade, eller kanske inte ens är kända av familjen. Det finns även något som heter en önskan om att partnern ska få sitta kvar i orört bo, vilket innebär att egendom inte ska avyttras för att delas ut till bröstarvingar förrän partnern går bort.

När inga bröstarvingar finns

Arvsrätten kan vara en mycket snårig skog. Speciellt när det kan finnas en bortgången som inte är gift med sin partner och som inte heller har några barn. Det kan även vara en hel del avtal och kontrakt som gäller för företag, egendom med mera. Den enkla fördelningen av kvarlåtenskapen kan därför bli ett nystan att reda ut. Och i vissa fall kan den vara så pass invecklad att det måste till en rättegång för att klarlägga hur delningen ska ske. Det kan också vara så att den bortgångna haft viljan att dela sin kvarlåtenskap på ett sätt, men det finns inte något testamente skrivet för att säkerställa det. Därför är det klokt att alltid skriva ett ordentligt testamente när det kan uppstå tveksamheter. Läs mer om arvsrätt på denna hemsida: arvsrätt.nu