Vem ska ha rätten att vårda sitt barn?

Vem beslutar om vårdnad? Hur kan man kämpa för att få behålla sitt barn och vårdnaden om hen? Finns det ingen annan väg ut ur tvisterna som gör att ett barn far mindre illa? Vem skadas mest?

Det finns inte många tvister som kan orsaka så mycket gräl som en vårdnadstvist. Båda föräldrarna yrkar på att få vårdnaden och i vissa fall kan det vara mor- och farföräldrar som strider om barnet. Varför är det då så här? Är man ogift och den ene föräldern avlider kan far- eller morföräldrar yrka på att få vårdnaden. De är ju närmast släkt med den avlidne. Men det kan även vara så att man misskött sig som förälder och blir fråntagen vårdnaden för att barnet farit illa. Det är alltid barnets bästa man ska se till i en tvist. Men frågan är kanske vad som verkligen är bäst för barnet. Kan vi veta det?

Vanliga siffror i statistiken

Det är i domstolen som det fattas beslut i en vårdnadstvist. Idag har en fjärdedel av alla barn under 18 år föräldrar som separerat eller av annan anledning inte längre bor ihop. Över 50 000 barn berörs årligen av separationer i vårt land men det är tack och lov inte mer än 7000 som leder till tvister. Det kan ändå tyckas som att många barn far illa när det uppstår trätor av detta slag och frågan är om det går att lösa på annat sätt. Ett barn som slits mellan stridande föräldrar kommer alltid att fara illa. Läs mer på denna hemsida: vårdnadstvist.nu