Misshandel är ett vanligt brott

Det vanligaste scenariot som folk tänker sig i samband med att man hör ordet misshandel och att någon blivit anklagad för misshandel är att det handlar om ett bråk på krogen. Vilket heller inte är långt ifrån sanningen då många av de anmälningar gällande misshandel sker just i den miljön.

Kombinationen av trängsel och alkohol kan skapa situationer där folk ryker ihop och där någon slår en annan – vilket alltså är en misshandel. Vissa av dessa anmälningar görs heller inte av vare sig offer eller gärningsman. Du kan bli anklagad för misshandel genom att polisen kommer till platsen och är skyldiga att göra en anmälan.

Att en misshandel endast sker på ovan nämnda sätt är emellertid långt ifrån sanningen. Det finns fler scenarion än så och tyvärr så ser man också att många av de anmälningar som görs handlar om våld inom den egna relationen. År 2021 så anmäldes över 38.000 fall av misshandel där gärningsmannen var bekant med offret – och inte sällan så hade dessa också en relation.

Stort mörkertal för våld i nära relationer

Här ska man också veta att mörkertalet gällande våld i nära relationer är stort. Många kvinnor som blir slagna av sina män vågar inte anmäla, vissa väljer att inte göra det – som en följd av att man tar på sig skulden – och en del kvinnor skäms för mycket över det som hänt för att gå vidare med en anmälan om misshandel.

I vissa fall ser man också att många inte ser någon mening med att anmäla då ord står mot ord och att man i och med detta också tror att man är chanslös. Det stämmer inte riktigt. Man kan få en gärningsman dömd även om man saknar vittnen.

Och, som offer så har du också rätt till ett målsägarbiträde om en misshandel kan rendera fängelse för gärningsmannen. Samma sak gäller för övrigt för en person anklagad för misshandel – denne har rätt till en offentlig försvarare. Ett målsägarbiträde för din talan i rätten och deltar i samband med polisförhör. Denne ger dig dels en bra chans att vinna målet – men fungerar dels även som ett viktigt stöd genom ett extremt påfrestande process. Du kan själv välja vilken advokat som ska vara målsägarbiträde. Ta det valet på allvar.