Skaffa dig rätt kunskap

För att bygga något överhuvudtaget så är du tvungen att söka bygglov och även gå igenom en hel del punkter. Det kan vara som en gigantisk djungel om du inte är insatt inom områdets juridik.

En gång i tiden så tog du bara dig en bit land och byggde ett hus, men numera är varenda del av landet uppdelat så att du måste söka bygglov, eller meddela kommunen som exempelvis Göteborg, om du vill bygga något. Och det gäller inte enbart ifall du vill bygga ett hus eller annan byggnad, utan även om du vill anlägga en väg eller liknande. Allt ska meddelas och vara planlagt in i minsta detalj. Ett arbete som kan ta mycket lång tid innan allt är på plats och det är dags att starta byggnationen.

Ett juridiskt område

Men det är inte så att allt är klart när bygglovet är färdigt. I stort sett är det tvärtom, när det gäller större byggnationer. För det är nu som snårskogen börjar på riktigt. Förutom att allt inom byggnationen ska följa riktlinjer, lag och förordning, så ska alla delar redas ut gällande gränsdragning och ansvar. Det är sällan som en större byggnation ägs av samma bolag som bygger den. Och att allt arbete utförs av enbart bolagets personal.

Det behövs därför specialister på entreprenadjuridik i Göteborg som tar hand om allt vad gäller dessa gränsdragningar, riktlinjer, ansvarsområden, viten, tidsplaner, med mera som behöver dokumenteras. Det kommer underlätta avsevärt när byggnationen väl drar igång ordentligt.