Viktigt att man tidigt söker hjälp i vårdnadstvister

Det kan hända att vårdnadshavare i samband med en separation har svårt att komma överens om viktiga saker rörande det gemensamma barnet. Man har helt enkelt hamnat i en vårdnadstvist.

Men en vårdnadstvist är aldrig enkel, särskilt inte för barnet. Därför väger alltid barnets olika behov och perspektiv tyngst i en vårdnadstvist och man tar inte hänsyn till vad föräldrarna tycker.

Ofta handlar tvisten om praktiska saker som vilken skola barnet ska gå i, var det ska bo och hur man ska fördela umgänget mellan föräldrarna. Vanligtvis är det lättare att lösa tvisten om man tidigt i konflikten söker hjälp. Kommunens socialtjänst eller en familjerättsadvokat kan medla i konflikten och många gånger slipper man då att mötas i rätten.

Gemensam vårdnad anses generellt vara det bästa

Det händer att vårdnadstvister måste lösas i rätten eftersom vårdnadshavare inte kommer överens. Det kan även vara så att den ena föräldern kan vara mindre lämpad som vårdnadshavare exempelvis pga missbruk. I sådana fall kan det vara bättre om en av föräldrarna har ensam vårdnad.

Men generellt utgår domstolen från att föräldrarna ska ha delad vårdnad och tillsammans fatta viktiga beslut rörande barnet. Detta eftersom det anses vara bäst för barnet.

Men gemensam vårdnad behöver ändå inte betyda att domstolen beslutar om att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna och att umgänget ska delas lika. De kan tycka att det är bättre för barnet att bo hos den ena föräldern och i stället träffa den andra vårdnadshavaren under lov och helger. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: vårdnadstvisthelsingborg.se