Arbetstillstånd på 10 dagar

Det ska gå fort att få arbetstillstånd annars är det risk att jobberbjudandet försvinner. Om man anlitar en certifierad advokatbyrå får man hjälp. Det behöver inte ta lång tid att få besked.

Migrationsverket är den myndighet som utfärdar arbetstillstånd i Sverige. Eftersom det kommer in så många ansökningar så har man valt ut några advokatbyråer och gett dem certifikat så att de kan hjälpa till med arbetet.

På en medelstor certifierad advokatbyrå blir det lättare att få sin ansökan behandlad. Kunniga jurister som talar många språk engagerar sig i ärendet och gör att ansökan blir rätt från början. Man kan exempelvis få hjälp av personal som talar ryska, azerbajdzjanska, kurdiska, turkiska, assyriska, arabiska, persiska, dari, engelska, tyska och franska.

Allt blir mycket lättare när man kan få hjälp på sitt eget språk av någon som också förstår och är insatt i de förhållanden man kommer ifrån.

Certifierad advokatbyrå kan göra att besked om arbetstillstånd kommer inom 10 dagar

Det är många dokument som ska fyllas i och skickas in när man söker arbetstillstånd i Sverige. Om man inte fyller i allt korrekt så kan man bli tvungen att göra om eller komplettera sin ansökan. Processen för att få ansökan beviljad riskerar då att bli försenad eftersom man inte gör allt rätt från början.

Därför underlättar det att ha hjälp av någon med erfarenhet av migrationsrätt och vet hur man bäst ska göra för att ansökan ska beviljas. Man vet vad som krävs och man kan också avråda från att ansöka om förutsättningarna för arbetstillstånd inte finns.