Få din sak hörd, kontakta en LVU-advokat

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga är grundad i goda intentioner. Men ibland kan det bli fel och då behöver du en kunnig LVU-advokat som kan ta tag i processen på ett bra sätt.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är grundad med de bästa intentionerna att skydda barnen från olämpliga vårdnadshavare och ibland även från barnen själva. Ett tvångsomhändertagande sker mot förälderns, barnets eller bådas vilja. Det rör sig oftast om situationer där barn inte vet vad som är bäst för dem och därför kan det bli en sådan här prekär situation. Det går till som så att socialnämnden tar hand om barnet omedelbart, ansöker sedan hos förvaltningsrätten om att omhändertagandet ska stå fast, därefter prövas det i domstol och om beslutet om LVU står fast så placeras barnet hos en fosterfamilj, sedan prövas ärendet var sjätte månad om vården skall kvarstå så.

LVU-advokat när det blivit fel

Det blir lätt fel i sådana här ärenden. Många undersökningar visar att vissa kommuner inte har ett enhetligt agerande från socialtjänsten och att barn kan placeras i fosterhem utan att man har utrett lämpligheten innan. Du som förälder har rätt att få din röst hörd och förmedlad av en LVU-advokat. Du får en inledande fri rådgivning, sedan utser ofta en domstol ett offentligt biträde vilket innebär att alla kostnader kommer att täckas av det allmänna. Har det blivit fel så ska du ta striden för vårdnaden om ditt barn.