Slipa dina kunskaper med en advokatutbildning

Med hjälp av en advokatutbildning kan både erfarna och nya studenter hämta kunskap. Utbildningen är för dig som är nybörjare eller uppdaterar dig som redan praktiserar inom rättsväsendet.

Ännu en utbildning, tänker du. Som praktiserande advokat vet du redan att det krävdes flera års utbildning för att bli klar, samt många års praktiskt arbete innan man får kalla sig advokat. Ska man då verkligen behöva gå ännu fler kurser och utbildningar när man redan vet vad som gäller? Advokatyrket är ett av de yrken som kräver kontinuerlig uppdatering, eftersom det hela tiden sker saker inom rättsväsendet som kräver att lagar och regler skrivs om. Därför är det klokt, för att inte säga nödvändigt, att vidareutbilda sig inom yrket. Särskilt inom vissa områden såsom ekonomi, skatte-och avtalsrätt sker det stora förändringar, vilket ställer höga krav på att man själv ser till att man är uppdaterad.

Håll dig á jour med en advokatutbildning

Med en advokatutbildning eller kurs uppdaterar du dina kunskaper och håller dig “på tårna” inom vad som gäller det område eller de områden där du praktiserar. Passa på att titta närmare på några av de utbildningar som finns tillgängliga både för nya och erfarna inom rättsväsendet. Slipa dina kunskaper för en begynnande eller fortsatt karriär som advokat eller jurist. Många gånger kan man välja att gå en viss kurs och vissa “paketutbildningar” som täcker flera av de områden där man upplever att man behöver uppdatera sig. Kunskapen i sig är heller aldrig tung att bära.

Få din sak hörd, kontakta en LVU-advokat

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga är grundad i goda intentioner. Men ibland kan det bli fel och då behöver du en kunnig LVU-advokat som kan ta tag i processen på ett bra sätt.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är grundad med de bästa intentionerna att skydda barnen från olämpliga vårdnadshavare och ibland även från barnen själva. Ett tvångsomhändertagande sker mot förälderns, barnets eller bådas vilja. Det rör sig oftast om situationer där barn inte vet vad som är bäst för dem och därför kan det bli en sådan här prekär situation. Det går till som så att socialnämnden tar hand om barnet omedelbart, ansöker sedan hos förvaltningsrätten om att omhändertagandet ska stå fast, därefter prövas det i domstol och om beslutet om LVU står fast så placeras barnet hos en fosterfamilj, sedan prövas ärendet var sjätte månad om vården skall kvarstå så.

LVU-advokat när det blivit fel

Det blir lätt fel i sådana här ärenden. Många undersökningar visar att vissa kommuner inte har ett enhetligt agerande från socialtjänsten och att barn kan placeras i fosterhem utan att man har utrett lämpligheten innan. Du som förälder har rätt att få din röst hörd och förmedlad av en LVU-advokat. Du får en inledande fri rådgivning, sedan utser ofta en domstol ett offentligt biträde vilket innebär att alla kostnader kommer att täckas av det allmänna. Har det blivit fel så ska du ta striden för vårdnaden om ditt barn.

Arbetstillstånd på 10 dagar

Det ska gå fort att få arbetstillstånd annars är det risk att jobberbjudandet försvinner. Om man anlitar en certifierad advokatbyrå får man hjälp. Det behöver inte ta lång tid att få besked.

Migrationsverket är den myndighet som utfärdar arbetstillstånd i Sverige. Eftersom det kommer in så många ansökningar så har man valt ut några advokatbyråer och gett dem certifikat så att de kan hjälpa till med arbetet.

På en medelstor certifierad advokatbyrå blir det lättare att få sin ansökan behandlad. Kunniga jurister som talar många språk engagerar sig i ärendet och gör att ansökan blir rätt från början. Man kan exempelvis få hjälp av personal som talar ryska, azerbajdzjanska, kurdiska, turkiska, assyriska, arabiska, persiska, dari, engelska, tyska och franska.

Allt blir mycket lättare när man kan få hjälp på sitt eget språk av någon som också förstår och är insatt i de förhållanden man kommer ifrån.

Certifierad advokatbyrå kan göra att besked om arbetstillstånd kommer inom 10 dagar

Det är många dokument som ska fyllas i och skickas in när man söker arbetstillstånd i Sverige. Om man inte fyller i allt korrekt så kan man bli tvungen att göra om eller komplettera sin ansökan. Processen för att få ansökan beviljad riskerar då att bli försenad eftersom man inte gör allt rätt från början.

Därför underlättar det att ha hjälp av någon med erfarenhet av migrationsrätt och vet hur man bäst ska göra för att ansökan ska beviljas. Man vet vad som krävs och man kan också avråda från att ansöka om förutsättningarna för arbetstillstånd inte finns.

Sorgligt när företaget går i konkurs

Det blir inte alltid som man har tänkt sig alla gånger. Något eget som man länge har byggt upp och som plötsligt raseras är en sorg, till exempel när man behöver sätta sitt företag i konkurs.

Ni startade ett företag tillsammans som tonåringar. Ni var precis på väg in i vuxenvärlden när ni kom på er briljanta idé om att starta företag ihop. Ni hade väl mest tänkt att ha det som en rolig grej, sådär vid sidan av liksom. Efter bara ett år hade ni dock en stor kundkrets och tjänade pengar som ni aldrig ens trodde var möjligt. Ni hade alltså jobb båda två innan ni ens hade gått ut gymnasiet. Egentligen hade ni båda två tänkt att plugga vidare efter gymnasietiden. Det blev inte så eftersom företaget blomstrade. Ni har älskat varje minut. Nu är den tiden dessvärre förbi och företaget har gått i konkurs.

Konkursen blev oundviklig

Ni hade väl aldrig trott att det skulle gå så långt så att ni blev tvungna att försätta företaget i konkurs. Tyvärr har ni de senaste åren behövt kämpa så hårt att det inte längre känns värt det. Ni ligger efter med mycket och får inte in så mycket jobb som ni egentligen behöver. Då har ni helt enkelt inget annat val än att begära konkurs. Ni får hjälp med att reda ut vad ni är skyldiga och vad ni kan sälja av. Ni kommer att ha en del skulder kvar även efter avslutad konkurs, men det är inga stora pengar. Läs mer om konkurs på den här hemsidan: https://www.konkursen.nu/

Bodelning – vad lagen egentligen säger

Hitta juridisk hjälp om ni står i begrepp att genomföra en bodelning. Många gånger kan det underlätta att veta vad lagen egentligen säger om vad som gäller vid en separation och bodelning.

Att separera är alltid en tung process för bägge parter. För äkta makar som levt ihop länge är det inte sällan både en känslomässig och en ekonomisk påfrestning. Har man inte skrivit under äktenskapsförord tidigare kan det råda en hel del frågetecken kring hur bohaget ska delas upp. Detta kan i sin tur leda till konflikter som kan vara svåra att reda ut på egen hand. Därför är det bra att ta kontakt med en juristfirma eller advokatbyrå för att få hjälp att genomföra bodelningen på rätt sätt. Här följer lite kort info om vad man kan tänka på om man befinner sig i en separation och en bodelning nu blivit aktuell.

Juridisk hjälp bringar klarhet inför bodelning

Även om en bodelning som lagstadgad process kan låta ganska enkel i teorin, kan ändå problem uppstå när den ska omsättas i praktiken. Eftersom det handlar mycket om båda parters känslor inför separationen, kan lätt friktion uppstå. I vissa fall kan man tidigare ha upprättat ett så kallat äktenskapsförord där man klart och tydligt i skriftlig form kommit överens om vem som ska äga vad vid en eventuell bodelning. Dock är det långt ifrån alla som skriver äktenskapsförord eftersom man inte vill verka misstrogen mot sin partner när man är nykär. I ett sådant läge är juridisk hjälp ett bra verktyg.