Bodelning – vad lagen egentligen säger

Hitta juridisk hjälp om ni står i begrepp att genomföra en bodelning. Många gånger kan det underlätta att veta vad lagen egentligen säger om vad som gäller vid en separation och bodelning.

Att separera är alltid en tung process för bägge parter. För äkta makar som levt ihop länge är det inte sällan både en känslomässig och en ekonomisk påfrestning. Har man inte skrivit under äktenskapsförord tidigare kan det råda en hel del frågetecken kring hur bohaget ska delas upp. Detta kan i sin tur leda till konflikter som kan vara svåra att reda ut på egen hand. Därför är det bra att ta kontakt med en juristfirma eller advokatbyrå för att få hjälp att genomföra bodelningen på rätt sätt. Här följer lite kort info om vad man kan tänka på om man befinner sig i en separation och en bodelning nu blivit aktuell.

Juridisk hjälp bringar klarhet inför bodelning

Även om en bodelning som lagstadgad process kan låta ganska enkel i teorin, kan ändå problem uppstå när den ska omsättas i praktiken. Eftersom det handlar mycket om båda parters känslor inför separationen, kan lätt friktion uppstå. I vissa fall kan man tidigare ha upprättat ett så kallat äktenskapsförord där man klart och tydligt i skriftlig form kommit överens om vem som ska äga vad vid en eventuell bodelning. Dock är det långt ifrån alla som skriver äktenskapsförord eftersom man inte vill verka misstrogen mot sin partner när man är nykär. I ett sådant läge är juridisk hjälp ett bra verktyg.