Dela boet utan separation

När en fullkomlig bodelning ska genomföras kan den vara odramatisk och enkel eller raka motsatsen. I vissa fall går det också att göra en bodelning utan att en separation är på väg att ske.

Att genomföra en bodelning utan att separera kan låta lite märkligt. Men det kan fylla en mycket viktig funktion. För ifall det är två parter som lever tillsammans och som har barn som inte är gemensamma, kan det vara en åtgärd som besparar mycket bekymmer vid den enas bortgång. Genom bodelningen listas all egendom för varje part så att det vid en bortgång är enklare att veta vilket barn som ska få vad ur kvarlåtenskapen. Skulle båda parterna gå bort kan det vara ett getingbo som är mycket svårt att reda ut för de kvarlevande.

Mitt, ditt och vårt

En bodelning kan även genomföras för att det ska finnas uppgifter på vem som äger vad, även om det rör sig om här och nu och inte för ett arvs skull. Det kan vara en trygghet ifall det finns arv av aktier eller fastighet, företagsägande eller värdesaker i boet. Även om det inte är någon separation i faggorna kan det ändå vara en trygghet som också kan påverka övriga parter. Kanske är det ett hus som ärvts av två syskon där båda gör en bodelning och sedan skriver i sitt testamente att det andra syskonet ärver deras del vid en bortgång. På det viset kan arvingen göra vad den vill med sitt arv.