Fettavskiljare är ett lagkrav

En rad verksamheter behöver fettavskiljare. Utan en sådan kommer fett från verksamheten att fastna i avlopp och orsaka många problem. Gör det rätt och gör det enkelt så slipper ni trubbel.

Vad är egentligen en fettavskiljare frågar sig vän av ordning? En fettavskiljare är ett aggregat som separerar fett från vatten, och ska kopplas till avloppssystemet. Den mängd fett som ett privat hushåll spolar ner anses inte förorsaka problem men när vi ser på storkök, livsmedelsindustri och restauranger blir det en annan situation.

Eftersom fett är lättare än vatten flyter det upp till ytan i tanken och kan därefter separeras från övrigt avfall, som vatten och eventuella matrester. Därefter kan fettet samlas upp och renas och återvinnas. Vattnet går till reningsverket och matresterna kan komposteras. För att din fettavskiljare ska fungera optimalt är de försedda med nivålarm.

En nödvändighet för ett fungerande avloppssystem

Våra avlopp skulle snart sluta fungera om inte fettavskiljare fanns. Förmodligen har många hört om veritabla bomber av fett i avloppssystem i exempelvis London. Det är en bättre strategi att förebygga problem genom att låta installera en modern fettavskiljare. För att inte tala om att gammalt fett i rör kan börja lukta väldigt illa. Inte bra för en restaurang.

En modern och välfungerande fettavskiljare är alltså en nödvändighet och dessutom ett krav för ett antal verksamheter. Sysslar ni med livsmedel i större skara skall en sådan installeras. Fettavskiljare är anpassade till Europastandard och går att installera på olika typer av underlag. Kontrollera vad som passar er.